Bygg & VVS

Vill du få hjälp med ritningar till tillbyggnader?

Ska du bygga till, så behöver du göra ritningar till tillbyggnader, för bygglovet. Om du behöver en ritning tillbygge, som görs korrekt, vänd dig då till AB Byggkontroll. Ett bygglov måste ansökas om, då du bygger nytt, så väl som när du ska bygga till. I din ansökan ska det skickas med ett visst antal ritningar, som visar hur det kommer att byggas. Hos AB Byggkontroll kan du få hjälp med detta samt att de även har tjänster som:

  • Entreprenadbesiktning
  • Kontrollansvarig
  • Byggarbetsmiljösamordnare
  • Bygg och måleri
  • Bygglovshjälp och konstruktionsritningar
  • Brandskyddssakkunnig

En tillbyggnad omfattar även den av olika regler och krav. Du kan alltså inte bara bygga till ditt hus eller en annan byggnad. Det krävs allt som oftast ett bygglov för detta.

Gör en tillbyggnadsritning

När det gäller ritningar till tillbyggnader, så är dessa lika viktiga som de ritningar som skickas in för att bygga nytt. Det är så att när du söker om ett bygglov, så ska det ingå specifika bygglovshandlingar som det heter. I många fall är det olika ritningar. Dessa ritningar måste vara korrekta. Det är inte alltid lätt att rita upp dessa på egen hand. Det kan vara skönt att få hjälp med det, så väl som hjälp med hela processen att söka bygglov.

Få hjälp med allt kring bygglovet

Om du ska bygga nytt, eller bygga till, så se till att ta in den hjälp du behöver, via AB Byggkontroll. Det gör att det hela går snabbare att få klart samt att det inte kommer att behöva kompletteras.